Chrześcijanin wobec współczesnego świata – Dawid Muszkiet