Czy jesteśmy gotowi na wszystko? – Mateusz Niedziałkowski