Czy zakon jest potrzebny do zbawienia – Michał Piekarniak