Jaka jest właściwa postawa wobec Boga – Andrzej Cieślar