Na czym opieramy swoją wiarę? – Mateusz Niedziałkowski