Gustaw Cieślar

Gustaw Cieślar urodził się 6 lipca 1957 w Brennej. W latach 2007-2013 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pełnił funkcje duszpasterskie w zborach baptystycznych w Krakowie, Gdańsku, Warszawie-Radości i w Szczecinie. W latach 1993-2005 był rektorem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie-Radości. Od 1995-2004 był członkiem Rady Kościoła, w której w latach 1999-2003 zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego i skarbnika Rady. W latach 2010-2013 był członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej. W 2013 r. ponownie został wybrany na urząd rektora WBST.

Od 1 stycznia 2015 Gustaw Cieślar pełni posługę pastorską w Zborze w Mińsku Mazowieckim po poprzednim pastorze, którym był przez 12 lat pastor Sebastian Zima. Gustaw Cieślar urodził się 6 lipca 1957 w Brennej. W latach 2007-2013 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Jako wieloletni sługa Boży wprowadza naszą społeczność na nowe dotąd nieznane tereny Bożego działania.