Boanerges – Synowie Gromu

Klub motocyklowy Boanerges istnieje od lipca 1997r. Wtedy też został zorganizowany po raz pierwszy w Polsce Chrześcijański Zlot Motocyklowy. Członków klubu zjednoczyła nie tylko pasja do motocykli ale również Bóg, który stał się nieodłącznym kompanem w podróży przez życie.

Skąd taka nazwa?

Boanerges (hebr. /B’nei-Regesz/, gr. Βοανηργες) – Synowie Gromu, to termin jakim Jezus Chrystus określił dwóch z dwunastu apostołów Jakuba i Jana: „Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakubowego, nadając im imię Boanerges, to znaczy: Synowie Gromu.” (Mk 3:17 BWP)

Chcesz do nas dołączyć?

Jeśli chcesz do nas dołączyć lub szukasz informacji na temat jak działamy i gdzie można nas spotkać zajrzyj na jeden z niżej podanych linków.

Kontakt:

e.mail: secretary@boanerges.pl

Link:

CKM Boanerges www.boanerges.pl
Facebook CKM Boanerges facebook.com/Boanerges.Poland