Camp Mińsk Mazowiecki nr I55326

Jednym z kierunków działań naszej społeczności jest rozpowszechnianie Pisma Świętego wśród społeczeństwa. Wierzymy że czytanie i wprowadzanie w życie prawd zawartych w Piśmie Świętym doprowadzi do odnowy morlalnej i przemiany naszego społeczeństwa. Cel ten realizujemy za pośrednictwem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów do którego należą członkowie naszej społeczności. Jest to chrześcijańska organizacja, której celem jest popularyzacja i rozpowszechnianie Pisma Świętego. Bezpłatnie umieszczamy Biblię na terenie hoteli, szkół, zakładów karnych i innych instytucji.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów zorganizowane zostało w 1899 r. w Boscobel, w stanie Wisconsin, USA, jako organizacja poświęcona chrześcijańskiej ewangelizacji. Obecnie stowarzyszenie obejmuje swą działalnością 148 krajów świata, zrzeszając przeszło 100.000 świeckich członków i wydając Pismo Święte w kilkudziesięciu językach. Dotychczas Gedeonici rozpowszechnili 600 milionów egzemplarzy Nowego Testamentu, w tym na terenie Polski – ok. miliona.

 

Kontakt:

Jacek Kuć
tel. +48 609 807 030
e.mail: jacek.kuc7@gmail.com

Link:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów www.gideons.org