Pastor jest osobą, która stoi na czele zboru. Pełni obowiązki duszpasterskie, jest odpowiedzialny za nauczanie i koordynuje pracę lokalnej społeczności. Wspólnie z Radą Starszych podejmuje kluczowe decyzje.

Posługę pastorską w Zborze w Mińsku Mazowieckim przez 12 lat prowadził pastor Sebastian Zima. Od 1 stycznia do końca grudnia 2015 funkcję pastora pełnił Gustaw Cieślar. Od stycznia 2016 roku przedstawicielem Zboru Chrześcijan Baptystów w Mińsku Mazowieckim jest przewodniczący Rady Zboru Gustaw Muszkiet wraz z Radą Starszych.