Chcielibyśmy zobaczyć Cię w najbliższy niedzielny poranek

Czujesz się zagubiony? Słyszysz terminy, które nic Ci nie mówią? Nie wiesz co to zbór, uwielbienie czy agapa? Każde środowisko posługuje się pewnym językiem, który dla tego środowiska jest normalny niestety dla innych bywa niezrozumiały. Niektóre biblijne określenia też wymagają oswojenia. Staramy się nie używać dziwnych słów, ale jeśli nie rozumiesz, o czym mówimy, nie bój się pytać!

Czytaj więcej:

Staramy się nie używać dziwnych słów, ale jeśli nie rozumiesz o czym mówimy, nie bój się pytać.

Zbór czyli zgromadzenie, to lokalna społeczność wierzących. To określenie przyjęte w kościołach ewangelicznych (podobnie jak parafia, gmina czy kongregacja w innych kościołach).

Zborownik to potoczne określenie parafianina, członka zboru.

Agapą nazywamy posiłek organizowany wspólnymi siłami. Każdy przynosi coś od siebie abyśmy wspólnie mieli czas ucztowania. Agapa odbywa się w budynku zborowym w pierwszą niedzielę miesiąca po nabożeństwie.

Brat, siostra. Jako wierzący ludzie wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, więc często zamiast „pan” i „pani”, mówi się „brat” i „siostra”, a do osób starszych także „ciocia” i „wujek”.

Kolekta. Kolekta to dobrowolna ofiara która zostanie wykorzystana nie tylko na funkcjonowanie kościoła ale również na jego działanie poza nim.

Uwielbienie to zwyczajnie śpiewanie pieśni które wychwalają Boga, dziękują Mu i oddają cześć.

Wieczerza to czas gdy łamiemy się chlebem i winem (lub sokiem z winogron) zgodnie z przykazaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa które zostało zapisane w Ewangelii Łukasza rozdział 22 wersety15-19.

Świadectwo to opowieść o tym jak Bóg działa w naszym życiu, jak nas prowadzi.

Kazanie to nauczania oparte na Piśmie Świętym zgodnie z tym co jest napisane w 2 liście do Tymoteusza 3 rozdział werset 16.