Rada Starszych

Rada Starszych zboru to ludzie z pasją służący Bogu, obdarzeni zaufaniem członków kościoła, którzy wybrali ich, aby przewodzili zborowi. W Radzie Starszych znajdują się bracia spełniający biblijne kryteria chrześcijańskiego przywódcy, czyli najogólniej mówiąc cieszący się opinią ludzi duchowo dojrzałych, kompetentnych w sprawach zarządzania.

O biblijnych wymaganiach wobec osób pełniących taką służbę czytamy w Nowym Testamencie: (1 List do Tymoteusz 3,1-7; List do Tytusa 1,4-9)

Spotkania Rady Zboru

Podczas spotkań Rady Zboru omawiane są istotne kwestie dotyczące naszej wspólnoty. Jeśli jesteś jej częścią i masz cenne uwagi dotyczące jej funkcjonowania lub masz sprawę którą warto przedłożyć Radzie Zboru to serdecznie zapraszamy. Spotkania Rady Zboru w Mińsku Mazowieckim zazwyczaj odbywają się w budynku zboru jednak nie jest to regułą. Dlatego zachęcamy aby przed spotkaniem potwierdzić miejsce spotkania Rady Zboru.