Nasz Kościół

Mała grupa wierzących rozkochana w poznawaniu Bożego Słowa

W każdą niedzielę spotykamy się, by słuchać nauczania opartego na Piśmie Świętym, oddawać Bogu cześć, dziękować mu i modlić się o siebie nawzajem. Podczas każdego nabożeństwa wspominamy też śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa dzieląc się chlebem i winem podczas Wieczerzy Pańskiej. Nasze nabożeństwa są otwarte dla wszystkich.

W każdą niedzielę spotykamy się na nabożeństwie, by słuchać nauczania opartego na Piśmie Świętym. Spotykamy się w Imię Jezusa Chrystusa, oddajemy Bogu cześć, dziękujemy Mu i modlimy się do Niego. Nabożeństwo ma charakter publiczny, tzn że jest otwarte dla każdego i każdy może na nie przyjść. Podczas niemal każdego nabożeństwa wspominamy też śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo zawsze rozpoczyna się o godzinie 10:00 i trwa maksymalnie 2 godziny. W ciągu tego czasu można wyróżnić poszczególne elementy nabożeństwa, które następują po sobie takie jak: przywitanie, uwielbienie, wieczerza, kolekta, świadectwa, kazanie, pożegnanie.

Uwielbienie to zwyczajnie śpiewanie pieśni które wychwalają Boga, dziękują Mu i oddają cześć.

Wieczerza to czas, gdy łamiemy się chlebem i winem (lub sokiem z winogron) zgodnie z przykazaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, które zostało zapisane w Ewangelii Łukasza rozdział 22 wersety 15-19.

Kolekta to dobrowolna ofiara, która zostanie wykorzystana nie tylko na funkcjonowanie kościoła, ale również na jego działanie poza nim.

Świadectwo to opowieść o tym jak Bóg działa w naszym życiu, jak nas prowadzi.

Kazanie to nauczania oparte na Piśmie Świętym zgodnie z tym co jest napisane w 2 liście do Tymoteusza 3 rozdział werset 16.